Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Хидроизолации : PVC waterstop

   


СИСТЕМИ ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА РАБОТНИ И ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ НА СГРАДИ И ПОДЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Почти всички сутерени на обектите от високото , промишленото и здравното строителство се проектират като водонепропускливи стоманобетонни конструкции.
За метро и тунелното строителство , както и хидротехническото строителство това изискване е абсолютно задължително и не се нуждае от коментар.
Проектирането на дилатационните и работни фуги в конструкциите и тяхното уплътняване не е елементарна задача .Водоспиращите системи решават водоуплътняването на работните и дилатационни фуги с различни водоспиращи ленти /Waterstop/ и различни водонабъбващи / хидрофилни / материали , които се използвани заедно или поотделно , предлагат висока степен на сигурност при правилно дименсиониране и професионално изпълнение.
Видовете водоспиращи системи в зависимост от мястото на вграждане биват външни , средни и вътрешни /видими /.
Външните водоспиращи ленти според предназначението си се използват и за работни и за дилатационни фуги . Физическата разлика между тях е наличието на компенсаторен елемент при дилатационните фуги.

PVC ВОДОСПИРАЩИ ЛЕНТИ ЗА РАБОТНИ И ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ :

1. СРЕДНИ PVC водоспиращи ленти:

1.1. За дилатационни фуги с компенсатор:

 

 

 

1.2. За работни фуги без компенсатор:

 

 

2. ВЪНШНИ PVC водоспиращи ленти:

1.1. За дилатационни фуги с компенсатор:

 

1.2. За работни фуги без компенсатор:

 

ВЪНШНИ ВОДОСПИРАЩИ ЛЕНТИ :

 

Предлаганите от нас външни работни и дилатационни PVC waterstop залепват отлично за SBS битумната изолация Polyelast. Грее се извън обсега на фугата и после докато е топла изолацията се притиска към фугата. Успешно сме изпълнили километри фуги.СРЕДНИ ВОДОСПИРАЩИ ЛЕНТИ :


1.За дилатационни фуги:

2.За работни фуги :

 

“Bentorub Salt”
/Бенторуб за солена вода/
 • Бенторубът за солена вода е червена гъвкава хидрофилна лента с размери 25 x 20 mm , направен от естествен натриев бентонит и синтетичен каучук.

 • Предназначение:
  За уплътняване на работни фуги на дъна , стени , преминавания на водопроводни и канализационни тръби и др. , намиращи се в контакт със солена или преосолена вода.
  В зони на голям риск , в зони с повишено налягане може да се използва в комбинация с инжекционните тръбички “ Infiltra stop”.

 • Главни характеристики :
  - Опаковка – кашони по 30 м. , 6 ролки по 5м.;
  - Тегло - 22кг бруто;
  - Набъбващи характеристики и устойчивост на водно налягане :

  Концентрация на сол Набъбване Водно налягане
  8% прибл. 250% 6 bar
  10% прибл. 210% 6 bar
  20% прибл. 160% 5 bar
  30% прибл. 130% 5 bar


  Набъбването на Бенторуба предизвиква определено налягане , което трябва да бъде отчетено и от двете страни на Бенторуба трябва да има поне по 7 см бетон.

  Живота на Бенторуба е съизмерим с живота на конструкциите , тъй като той се състои от синтетичен каучук и глина , която е на милиони години.

  Да се съхранява на сухо , при температури между 5оС и 30оС.

“BЕNTORUB +”
/ Бенторуб за нормални води/
 • Бенторубът за нормални води е зелена гъвкава хидрофилна лента с размери 25 x 20mm , направен от естествен натриев бентонит и синтетичен каучук.

 • Предназначение :

  За уплътняване на работни фуги на дъна , стени , преминавания на водопроводни и канализационни тръби и др. намиращи се в контакт с вода.
  В зони с повишен риск може да се използва в комбинация с инжекционни тръбички.

 • Характеристики :

  - Увеличение на обема – до 400 %;
  - Плътност – 1.44 кг/дм3 ;
  - Тегло – 0.72 кг/м ( приблизително );
  - Устойчивост на водно налягане – до 8 бара;
  - Температура на полагане от -15оС до +60оC ;
  - Функционални възможности от - 45оС до +120оС.
  - Опаковка – в кашони , 6 ролки по 5 метра.
  - Тегло – 23кг бруто.
  - Съхранение – между +5оС и +30оC.
 

“ BENTOSTIC”
/БЕНТОСТИК/
Изравнителна паста за изравняване на грапави повърхности преди полагането на “Бенторуб “
 • Приложения :
  За хоризонтални повърхности , за осъществяването на пълен контакт на “Бенторуба” с повърхността.

 • Полагане – с мистрия , до получаването на гладка повърхност , след което се полага “Бенторуба” с леко притискане.

 • Характеристики :
  Зелена хидрофилна паста ;
  Набъбване – до 200% ;
  Живот – неограничен.
  Опаковка – кутии по 5 кг.
  Съхранение – на сухо и топло място

“ SWELLSEAL MASTIC”
/САМОУПЛЪТНЯВАЩА СЕ ПАСТА , МАСТИК /

Суелсийл пастата се използва за уплътняване на гладки и грапави работни фуги в сгради и съоръжения , на фуги в сглобяеми елементи , ревизионни отвори , кабелни канали и тръби , водопроводни и канализационни шахти , H греди , секатни пилоти , болтови връзки и др.

 

 • Предимства :
  без разтворител ;
  може да се използва върху бетон , PVC , HDPE , стомана и др.;
  при контакт с вода може да увеличи обемът си до 350%;
  неограничен живот ;
  добра химическа устойчивост на петролни продукти , масла и смазки;
  одобрен за контакт с питейна вода.

 • Действие :
  Взаимодейства с водата и влагата .
  Втвърдява се за около 24- 36 часа , в зависимост от температурата и влажността на околния въздух.

 • Полагане :
  Полага се върху добре почистени от прах повърхности , които могат да бъдат грапави или гладки , сухи или мокри.
  Полагането в дъждовно време трябва да се избягва.
  За предпочитане е да се положи непосредствено преди полагането на бетона , но не по-късно от 24 часа преди изливането на бетона.

 • Опаковки :
  310 ml тубички или 600 ml меки опаковки /салами/.

 • Характеристики :
  твърдо вещество – 100%;
  консистенция – гел , паста , мастик ;
  удължение до скъсване – прибл. 625%;
  устойчивост на водно налягане – до 15 бара;
  увеличение на обема – до 350 % от оригиналният му обем;
  цвят – бял .
  Съхранение – между +5оС и +30оС .
  Одобрен за контакт с питейна вода в UK.
 
“SWELLSEAL MASTIC WA “
/СУЕЛСИЙЛ МАСТИК WA/


Същият както описаният по-горе мастик , но за влажни основи .

 
“BENTOGLUE”
/ БЕНТОГЛУ/
“Бентоглу” е каучуково лепило за “Бенторуб” при гладки бетонови повърхности за вертикална и хоризонтална висяща употреба.
При вертикална употреба Бентоглуто и Бенторуба се закрепват с метална мрежичка , прикована с пирони и шайби – 1 пирон на 25 см.
 • Употреба :
  Полага се върху чисти и здрави повърхности , без стояща вода .
  Може да се използва и върху влажни повърхности , но без течаща вода по тях.
  Ширина на слоя : 5-10 мм.
  Върху лепилото се полага Бенторуба с леко притискане

 • Характеристики :
  консистенция – паста , мастик ;
  съхнене – 24-48 часа в зависимост от атмосферните условия ;
  минимална температура на полагане – (+ 5оС) ;
  температурна устойчивост – ( - 20оС до +70оС).

 • Разход – в зависимост от качеството на основата , приблизително 6м.на флакон.
  Съхранение: между +5оС и +25оС .
 
“BENTOSTEEL”
/БЕНТОСТИЙЛ/

 

Галванизирана стоманена мрежичка за закрепване на “Бенторуб “ в хоризонтално и вертикално положение. Полага се върху бенторуба , като се кове с “Hilty” пирони през 25 см.

Разход – 1м/м.
Опаковка – 30 бр. на връзка.
Съхранение – без ограничения.

 
“BENTOJECT”
/БЕНТОДЖЕКТ/

Бентоджекта е предназначен за уплътняване на работни фуги там , където има недостиг на дебелина на бетона. Продуктът е идеален за бетонни конструкции с ограничена дебелина на стените. Перфектен заместител на две или повече пасивни уплътнителни ситеми.

 

1. Предимства :

Съчетава качествата на две различни по начина си на действие уплътнителни системи – предпазна и вторична/експлоатационна/.

1.1.Действие на предпазния елемент : Предпазният елемент е външната облицовка , която е направена от каучуково-бентонитова смес от типа на “Бенторуб +”. Този елемент набъбва, когато влезе в контакт с вода до 400% от първоначалния си обем като по този начин уплътнява работната фуга.
1.2.Действие на вторичната система : Вторичната система е микропореста тръбичка обвита с предпазния елемент. Това позволява , ако е необходимо , да се инжектират с ниско налягане, в произволно време , съответните инжекционни течности за спиране на евентуално появили се течове .
Това се случва тогава , когато набъбването на предпазния елемент не е достатъчно да запълни по големи неравности в зоните на уплътняването.
В инжекционните тръбички могат да се инжектират , както полиуретанови смоли , така и микро цименти .
1.3.Системата е лесна за монтаж и не изисква някакви специални умения.
1.4.Може да се използва в комбинация с “Бентостик”.
1.5.Инжектирането може да се извърши в произволен момент без да се пречи на други специалности.
1.6.Монтажът на системата не прекъсва основния строителен процес.

 

2.Описание:

2.1.Бентоджектът се състои от 3 пласта :
Стоманена спирална тел : Предотвратява смачкването на тръбичките , което ако се случи , ще запуши тръбичките и ще предотврати инжекционните дейности.
Филтрационна мембрана между спиралата и външния слой. Предотвратява задръстването на спиралата с тиня и набъбването на външния слой навътре.
Външен слой : Това е активната част на системата , направена от естествен натриев бентонит и синтетичен каучук. Когато този слой влезе в контакт с проникнала вода , реагира , набъбва и запушва пукнатини и малки неплътности в бетона.

 

3.Полагане :

3.1.За предпочитане е да се полага върху гладки , чисти и без прах повърхности .
3.2.Да се избягва продължителен престой при дъждовно време , което може да предизвика ненужно набъбване на външния слой.
3.3.Системата работи добре само в затворени пространства .
3.4.Системата трябва да се монтира само при ясна необходимост от нея , по цялата дължина на работната фуга.
3.5.Системата се позиционира най-добре преди монтажа на вътрешната арматура , в средата на стената , между вътрешната и външната арматури.

 

4.Сглобяване на системата :

4.1.Бентоджекта се нарязва с подходящи инструменти на дължини до 5м.
4.2.Краищата се оголват от бентонита на около 4см.
4.3.Върху оголените краища се монтират специалните накрайници , т.н. тромпети.
4.4.Върху тях се нахлузват прозрачните тръбички, фиксират се здраво и се предпазват от запушване.

 

5.Инжектиране :

5.1.Инжектирането трябва да се извършва след изсъхването и първоначалното свиване на бетона .
5.2.Инжекционните флуиди се подбират за всеки конкретен случай , като важното за този случай е вискозитета и антикорозионното им действие.
HA Flex LV , производство също на De Neef Белгия е много подходящ за тази цел.
5.3.Максималното инжекционно налягане не трябва да превишава 14 бара , за да не се разруши бетона.

 

6.Технически характеристики:

6.1.Диаметър - 16 мм;
6.2.Дебелина на бентонитовия слой – 4мм;
6.3.Експанзионно налягане – 0.70 N/ мм2;
6.4.Устойчивост на воден напор – 5 бара;
6.5.Инсталационна температура – от -15оС до +60оС;
6.6.Разход на инжекционна течност – прибл. 190 гр/м за запълване на инжекционната тръбичка. Разходът силно зависи от плътността на бетона.

 

7.Опаковка :

8 ролки по 5 метра ;
армирана PVC тръбичка – 4 метра + 16 тапи;
сини тромпети – 16 броя;
клипсове – 16 броя ;
Могат да се поръчват и допълнителни количества в зависимост от потребностите.

 

8.Съхранение – на сухо и покрито място.

ВЪТРЕШНИ ВОДОСПИРАЩИ ЛЕНТИ :

“Colflex HN”:
“КОЛФЛЕКС HN“

ЛЕПИЛА

1.Предназначение :

1.1.Улътнителна система за работни и дилатационни фуги и за пукнатини .
1.2.За позитивно и негативно водно налягане.
1.3.За фуги и в химически резервоари.

 

2.Предимства:

2.1.Не изисква специално почистване и активиране на повърхностите.
2.2.Може да се полага както върху сухи , така и върху мокри повърхности , използвайки епоксидните смоли “Multitek SD” за сухи повърхности и дву компонентните смоли “Multitek Adhesive SDW” за мокри повърхности.
2.3.Лепилата са бързо съхнещи , дори и при ниски температури.
2.4.Системата остава еластична дори и при ниски температури и е устойчива на атмосферните влияния и водата.
2.5.Ситемата е устойчива и на различни химически разтвори.
2.6.Лепилата имат много добра адхезия към почти всички строителни материали.
2.7.Системата е лесна и бърза за употреба.

 

3.Описание :

“Колфлекс HN” е еластична лента от NBR каучук с еднородна структура , сива на цвят.
Дебелина – 1.2 мм.
Ширина – 100 и 200 мм.
Дължина – 25 м / ролка.
Лентата е перфорирана и от двете страни за по-добра адхезия.

 

4.Полагане :

Лентата се полага върху подравнени и почистени от прах повърхности.
Бетонните повърхности трябва да са на минимум 28 дни . По време на полагането не трябва да има водно налягане. Наличието на евентуално водно налягане трябва да бъде отстранено чрез инжектиране или с бързо втвърдяващи цименти , или дренирано.
Лепилата се смесват с бавно оборотна бъркалка и се нанасят върху
бетонните повърхности с дебелина 1-2 мм.
Лентата трябва да се положи до 30 мин . от полагането на лепилата.
Полага се и вторият слой лепило върху първия и лентата , като презастъпването е min 2см.

 

5.Технически характеристики :

дебелина – 1.2 мм ;
цвят – сив;
якост на опън :
- надлъжно – 8.1 N/мм2;
- напречно - 8.5 N/мм2.
адхезия към бетон – надвишава кохезията на бетона ;
пълно изсъхване – след 7 дни ;
най – ниска температура за полагане – 8оС ;

 

6. Съхранение – на сухо място , а лепилата при температури от +5оС до + 30оС.

 

7. Безопасност – епоксидните смоли изискват очила , ръкавици и работно
облекло при работа с тях. При необходимост да се търси лекар.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.Видът на необходимите ленти се определя по таблици и диаграми в зависимост от натоварването , проектната дилатация и водния напор.
2.За дълбоко заложени обекти или за обекти , в които могат да се получат по-големи деформации и/или промяна на водното налягане , водоспиращите ленти се съгласуват с производителя.

 
 
 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации